Kiepauto


Kiepauto
Met de materialen maak je een kiepauto waarvan de laadbak kan bewegen. De klep kan bewegen door lucht in te blazen met het spuitje. Dat heet: pneumatisch mechanisch bewegen. Zowel het in elkaar zetten van een auto als de pneumatiek worden in dit werkstuk behandeld. De volgende materialen worden daarbij gebruikt: karton, lijm, een plastic spuit, slangetjes. De kinderen mogen hun kiepauto natuurlijk opvrolijken en zij maken eventeel een beweegbare opening aan de laadklep.